Zprovoznění
kotle

Uvedení do provozu

Při instalaci nového plynového kotle je nutné kotel seřídit na potřebný výkon, odzkoušet veškeré bezpečnostní prvky, zkontrolovat těsnost všech plynových dílů kotle i těsnost připojení na rozvod plynu, zkontrolovat těsnost okruhu vytápění, případně i těsnost okruhu ohřevu užitkové vody.Každý nově namontovaný kotel je nutné uvést do provozu servisním technikem, jinak se na kotel nevztahuje záruka.


Součástí uvedení kotle do provozu je


 • Připojení kotle k elektrické síti
 • Řádné odvzdušnění kotle
 • Zkouška těsnosti plynu
 • Kontrola správného připojení kotle dle norem ČSN ( plyn, voda, spaliny )
 • Seřízení plynové armatury analyzátorem spalin na hodnotu stanovenou výrobcem, aby bylo dosaženo optimálního spalování a co nejmenší spotřeby plynu
 • Kontrola spalinové cesty, zda kotel nenasává společně se vzduchem spaliny
 • Nastavení výkonu kotle podle požadavků topné soustavy
 • Řádné vyplnění záručního listu
 • Seznámení uživatele s obsluhou kotle
 • Možnost vystavení protokolu o uvedení spotřebiče do trvalého provozu
 • Možnost dodání, montáže, zapojení a zaškolení regulace kotle - pokojový termostat klasický, nebo bezdrátový, ovládání kotle přes wi-fi nebo GSM, ekvitermní čidlo, nastavení regulace podlahového topení, více kotlů v kaskádě, řízení kotlů 0-10V atd. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Proč Plynoservis Brno

PROČ SI VYBRAT PRÁVĚ NÁS

Přes 20 let
zkušeností

Spokojení
zákazníci

Servisujeme
široké spektrum kotlů

Sezónní
slevy

Široká nabídka
služeb